dimarts, 25 de desembre de 2012

Planificació i gestió del projecte

En aquesta darrera fase del projecte, la planificació i gestió s'han centrat en acabar de polir totes aquelles qüestions que ens ha esmentat en Jordi Ros.

La coordinació l'ha assumit una companya que havia estat ausent durant un temps, per motius sobradament justificats, que tots coneixíem. Això ha fet que, per ella, fos una mica feixuc "aterrar", posar-se al dia de com anava el projecte i alhora coordinar-nos com a equip. D'altra banda, les dates no han ajudat gaire, perquè un dels companys té el pic de feina de tot l'any en aquesta època, i jo estic fent una mudança. Però mica en mica tot s'ha anat posant a lloc i amb l'ajuda de tots els companys, hem anat avançant.

Molts dels aspectes sobre els que estem treballant aquests dies són qüestions més formals, perquè el nostre projecte sigui presentat com cal, amb un aspecte polit i el rigor d'un treball universitari. Estem acabant d'afegir, per exemple, algunes referències a peu de pàgina que ens mancaven; també estem especificant més al Zotero l'estratègia i el procés de cerca que vam utilitzar.

Ara ens restarà, doncs, acabar de polir alguns elements, presentar i defensar el projecte, i després fer una anàlisi crítica d'un dels projectes (individualment).

dilluns, 24 de desembre de 2012

Tecnologia digital

Sens dubte, a hores d'ara, els membres del grup podem dir que ja hem assolit un bon grapat de competències en l'ús de la tecnologia digital gràcies a l'aprenentatge intensiu que hem anat fent amb la construcció i manteniment d'un bloc, amb la instal·lació d'un gestor bibliogràfic com Zotero i el treball dins d'ell, amb la redacció d'un projecte de continguts en una wiki i amb l'ús d'altres eines com el correu electrònic, fulles de càlcul (Excel o Calc), etc.

Però, al menys per a mi, encara hi ha molt de treball per a fer. La viquipèdia diu sobre les TIC que "aquestes noves tecnologies són immaterials, ja que la matèria principal és la informació; permeten la interconnexió i la interactivitat; són instantànies; tenen elevats paràmetres d'imatge i so". Potser influïts per aquesta immaterialitat que l'aprenentatge de competències en l'ús de les noves tecnològiques, és fa pas a pas, molt esplai i invertint una important quantitat de temps. Per això un té la sensació de què, si bé s'ha recorregut molt en l'aprenentatge en aquest món de les noves tecnologies, encara hi ha un llarg camí per recorre si un vol dominar, i fins i tot gaudir, la tecnologia digital.  

diumenge, 23 de desembre de 2012

Comunicació a la xarxa

A mesura que hem anat avançant en les fases, la comunicació asincrònica ha anat assolint-se i ha anat baixant la xifra de missatges que els components del grup ens hem anat creuant. La comunicació asincrònica ha estat tot un èxit: cada vegada hem necessitat menys missatges per fer dur endavant las tasques i això vol dir que l'eficàcia comunicativa també ha augmentat.

Pel que fa a les estratègies de comunicació que el nostre bloc ha desenvolupat per tal de que fóra un lloc de conversa comunitari, cal destacar que el tractament de diari de treball en el qual els membres del grup han anat redactant les entrades conforme les exigències de cada fase ha proporcionat una actualització freqüent de continguts del bloc. També els trets d'estil de la redacció dels textos han jugat en favor del dinamisme del bloc: els textos son breus, solen ésser oberts i faciliten l'apertura de debats, i, a més a més, la correcció normativa i ortogràfica d'ells li dona al bloc certa credibilitat. 

Aquest és un bloc obert, ja que, a més de tenir activitat el sistema de comentaris i de fer-lo servir (encara que podríem haver fer un nombre major d'entrades de comentaris), els membres del grup disposem de les dates del coordinador del bloc per tal de modificar-lo, a més de les adreces electròniques de tots els membres per si volem fer-nos alguna observació entre membres que no caiga en l'espai comú del bloc. Si bé en un principi l'ús de l'hipertext fou molt escàs, ha anat augmentant l'inclusió d'enllaços als textos a mesura que els membres del grup anàvem afermant-nos en l'ús d'aquesta eina comunicativa.    dissabte, 22 de desembre de 2012

Informació

Una vegada decidit entre tots el membres del grup la possibilitat de mantindre o realitzar els canvis que hem considerat necessaris en l'estructura del wiki  i, tenint en compte el paradigma de la seva redacció en comú, la comunicació serà el millor mecanisme per continuar en la millora dels continguts del nostre projecte durant aquesta última fase de l'assignatura.
Per aquest motiu som conscients de la importància comunicativa que ha d'existir en tot moment per afrontar amb èxit la millora en qüestió de navegació, agilitat de menús (índex) i sobre tot en l'aspecte que fa referència a assenyalar amb claredat les fonts d'informació utilitzades per descartar qualsevol relació de plagi.


A través d'aquesta dinàmica ( la que ha existit durant totes les fases del nostre treball), i  davant la proximitat del lliurament definitiu del projecte final intentarem planificar amb la millor voluntat les fases que resten en grup. És a dir la Fase I, on hem de fer la "Presentació del Projecte" i la Fase III, última activitat de grup amb la posterior " Defensa del Projecte".

divendres, 21 de desembre de 2012

Treball en equip

Seguim amb el treball en equip d'una manera molt cooperativa. Sembla que ens hem anat coneixent i complementant tots a l'una. 

Per la meva banda tinc molt que agrair a la resta de membres del grup. Degut a causes personals m'he hagut d'absentar alguns dies. La feina ha estat immillorable i se m'ha tingut en compte en tot moment. Com a conseqüència he pogut tirar endavant com a membre del grup sense ser-hi present durant un periode una mica més llarg del previst. 

D'aquest fet se'n deriva que he tingut més dificultats per seguir el ritme del grup i alhora el grup també ha tingut més càrrega de treball. Tot i haver designat prèviament un suplent per a la meva anunciada absència, el grup en general s'ha hagut d'esforçar més del previst per traure endavant una part que realment no era just que els tocara a la resta.

S'ha de destacar l'ajuda rebuda per part de tots quan algun membre té alguna dificultat o problema i la resolució d'obstacles conjuntament. A banda de l'ajuda, també cal esmentar el respecte, compromís i constància, que segueixen sent puntals importants sense els quals se'ns faria tot molt més costa amunt.

dijous, 20 de desembre de 2012

Actitud digital cívica

Estem entrant de ple en la darrera PAC de l'assignatura, en la qual acabarem definitivament el projecte, i el blog continua acompanyant-nos en la nostra reflexió sobre tots els aspectes que l'envolten.
 
L'actitud digital cívica continua sent quelcom que intentem tenir molt present i ara, potser més que mai, hi ha un aspecte al qual cal prestar una especial atenció: com fer les cites bibliogràfiques dels materials que utilitzem.
 
Tal com va explicar-nos en Jordi, la correcta citació de les fonts ens duran a fer un treball ben documentat, i a fugir del plagi. En aquest sentit, seguirem les convencions usades en la cita de referències bibligràfiques a la UOC, que segueixen la Norma ISO-690.

 
El fet d'analitzar correctament la informació que trobem, estructurar-la, presentar-la de forma coherent, i citar-la bé, demostra una actitud cívica que volem seguir, ja que és una forma de respectar el treball i esforç fet previament per uns determinats autors.
 
Tal com vam veure al document @ctitud digit@l, plagiar continguts és antisocial, incívic i inútil, i pretenem fugir-ne.

divendres, 7 de desembre de 2012

Propostes de millora

En aquesta tercera fase ha estat molt fàcil el treball al blog. La confecció de les entrades, tant particulars com a nom del grup, la creació d'enllaços, etc. són tasques que s'han anat desenvolupant sense majors problemes. Però si bé, en l'anterior fase, la major part de les dificultats van estar relacionades amb l'aprenentatge i ús dels mecanismes del blog, en aquesta fase les dificultats s'han concentrat en els continguts de la wiki.  

La confecció i la lectura dels resums de les cerques que havíem triat per a la confecció del projecte ens va proporcionar una visió global dels continguts de què disposàvem per poder omplir la wiki. A més a més, açò també ens va permetre decidir sobre si era necessari modificar la estructura de la wiki que havíem fet a la fase 2, però com que ningú va proposar cap canvi, l'estructura definitiva de la wiki va ésser la mateixa que la que hi havia. Les dificultats vingueren en el següent pas: omplir els apartats i subapartats de la wiki.

L'aspecte que més hem de millorar és el de la coherència interna del discurs que, apartat a apartat, va apareixent a la wiki. No es tracta de copiar i pegar, ni d'omplir per omplir, ni de col·locar un text pseudo-coherent que no estiga enllaçat amb el que s'ha dit abans i el que es diu després. Però en qualsevol cas, el treball col·laboratiu ens està ajudant i ens ajudarà a donar-li solució a aquest problema. Hi haurà que fer una revisió global de la wiki i canviar allò que sembla no ser coherent.

La resta d'aspectes a treballar de la wiki sembla que han funcionat prou bé: s'ha treballat bé la facilitat i claredat informativa, s'ha fet ús dels hipervincles, de la navegació hipertextual, s'han col·locat imatges, s'han citat les fonts correctament, s'ha parlat de no caure en el plagi i s'han emprat diversos formats de font. També ens està costant una mica el ajustar-nos al límit de les 4000 paraules, però sens dubte acomplirem aquest objectiu.

Crec que el funcionament del grup ha millorat respecte de les anteriors fases, encara que les circumstàncies personals d'alguns membres han fet que la seua participació haja baixat, i que treballem millor com a grup. A més a més, el projecte evoluciona a bon ritme i sembla que en aquesta fase no tendrem les preses d'última hora que vam tenir en l'anterior fase. 


Publicat pel Grup Obrigado

diumenge, 2 de desembre de 2012

Treball en equip

En la PAC 3 les nostres tasques estan concentrades en analitzar i fer el tractament de la informació digital, així com presentar-la de manera adequada a la nostra wiki. Ara ja comencem a estar més coordinats en el treball en equip, i això ens permet anar treballant amb més tranquil·litat i de manera més eficaç.

Estem intentant ajudar-nos per compensar, alhora, l'ausència temporal d'una companya, i ho estem fent de manera satisfactòria. Això ha anat, doncs, enfortint l'equip i mostrant que som capaços de tirar endavant i d'equilibrar les nostres forces quan és necessari. Així doncs, pensem que el treball en equip s'ha anat reforçant en aquesta tercera PAC.

Anem complint els acords que ens vam marcar, i estem aprenent a respectar els temps de cada company. Ara, potser més que en cap altre moment, el treball en equip és fonamental ja que la nostra eina principipal per avançar en el projecte, es basa en una bona feina col·laborativa.

Publicat per la Raquel

dissabte, 1 de desembre de 2012

Actitud digital cívica

Les actituds de la gent del grup, de la Raquel, la Mar, el Josep Antoni i el Josep Manuel, en la redacció dels missatges dels correus electrònics, de les entrades del blog i dels apartats de la wiki, estan essent, en general, correctes i cíviques, al menys fins el què s'ha fet fins ara, i segur que continuarà en el futur i es reflectirà en el producte final del projecte.

La correcta citació de les fonts emprades ens allunya del plagi, i a banda de les advertències que Jordi Ros ens ha fet, hi ha que dir que tots els membres del col·lectiu "obrigado" som molt conscients d'elles i que treballarem per dur-les a la pràctica. Potser, com que tenim limitat el nombre de paraules que podem fer servir a la wiki, hi haurà que acordar un sistema de citació breu que no ens menge massa paraules.

M'agradaria subratllar el fet que la nostra comunicació, la d'entre els membres del grup, està sent molt efectiva i molt sostenible. L'efectivitat es deriva d'escriure bé els missatges i els textos, de definir-los bé amb els temes i assumptes, i, d'identificar-los bé amb la signatura de qui és l'autor. La sostenibilitat de la comunicació va molt lligada a les bones pràctiques en l'enviament de fitxers adjunts, i, nosaltres solem seguir la majoria d'aquestes en la major part de les nostres comunicacions.

Però no tot és de color rosa: es pot millorar. Potser podríem fer un ús més intensiu de l'enllaç d'hipertext al blog, potser a vegades no refem el tema del missatge en els debats, potser hi ha aspectes que se'ns escapen. Però estem aprenent, i sens dubte, els defectes els anirem superant.Publicat per Raquel 

dijous, 29 de novembre de 2012

Planificació i gestió del projecte

Si bé es cert que el final de la segona fase va ésser prou intens i que l'allargament del plaç d'entrega de la PAC es va fer necessari, els objectius, al menys en un important percentatge, es van complir. Però, com que no podem pensar en nous allargaments dels terminis d'entrega ni ens convé suportar de nou l'estrès de l'acumulació de tasques en els dies finals, caldrà fer un seguiment més acurat de la planificació marcada des d'un principi. 

El coordinador és qui tindrà la responsabilitat de fer eixe seguiment i, en cas d'ésser necessari, proposar una revisió de la planificació o acceptar la proposta d'un company en el mateix sentit. 

Respecte a la planificació de la tercera fase és possible que haja que adaptar-la a les nova circumstància del treball col·laboratiu, la qual cosa fa pensar en què, en lloc de traslladar a la wiki uns continguts treballats abans en altres àmbits, el què hi haurà que fer és treballar-los a la wiki directament.

La planificació esdevé fonamental en aquesta fase caracteritzada per la gestió i el tractament de la informació, i pel treball col·laboratiu.


dimecres, 28 de novembre de 2012

Informació

Sens dubte, en la fase tercera, la informació va a ser el nucli temàtic. En aquesta fase, a hores d’ara, ja hem analitzat la informació recollida gràcies a les cerques desades a Zotero i hem fet resums de cada text amb les idees principals per tal de poder abastar el volum important d’informació arreplegada i de fer-nos una idea sobre la validesa de la nostra estructura de wiki provisional.

Però queden més tasques per fer. Una vegada decidim la qüestió sobre si mantenir o canviar l’estructura de la wiki, ens quedarà la tasca central d’aquesta fase: la redacció dels continguts de la wiki. La dificultat d’aquest repte s’agreuja més si considerem que aquesta redacció ha de ser col·laborativa i grupal; es a dir, que no val que el membre més dotat per a la confecció de textos s’encarregue d’aquesta feina ni que cadascú faça individualment la seua porció de wiki; es tracta de que tothom ho redacte tot.

Com que la col·laboració és un dels aspectes forts dels membres, segur que, en aquest moment del projecte, el grup se’n reeixirà en aquest repte.


dimarts, 27 de novembre de 2012

Comunicació en la xarxa

Seguim treballant colze a colze, segons el fil o la dinàmica establerta pels membres del grup en els acords inicials.

Considero que en aquest període de l'assignatura hem progresat notablement alhora d'optimitzar els recursos que ens ofereix la comunicació en la xarxa, tot i  no disposar temporalment d'un dels membres del grup, per una causa més que justificada.

La freqüència de connexió continua sent tan asíncronica (utilitzant individualment tots els recursos o eines creats com: Zotero, blog i wiki), com de forma sincrònica, avançant quasi bé a diari en les fites o estratègies de grup, mitjançant els fils de conversa distribuits en els diferents departaments de l'àrea de fitxers.

Intentarem doncs a través d'aquest projecte comú, reforçar vincles i habilitats. Aquest és el nostre repte.

diumenge, 25 de novembre de 2012

Tecnologia digital

En aquesta PAC 3 estem continuem utilitzant les eines que ens van servir per a avançar en el nostre projecte en la fase anterior.

Per una altra banda, ja ens sentim més confiants en l'ús del blog que vam crear, i ens està sent relativament senzill anar-lo utilitzant com a diari de grup. Ara que ja en coneixem més el seu funcionament és més f'acil per tots treballar-hi.

El plat fort d'aquesta PAC és l'ús de la Wiki, ja que és la nostra principal eina de treball per a l'el·laboració del projecte que estem fent. Mica en mica anem descobrint com utilitzar-la correctament i com anar donant-li la forma que volem. Hem après a fer una còpia de seguretat i això ens ha donat confiança, també, i ens ha fet la perdrela por a equivocar-nos.
Encara ens resten, però, algunes qüestions per aprendre, com són l'ús d'algun widget.

Per un altre costat, es proposa que, les persones que vulguem, elaborem un gràfic amb el programa Excel, o bé amb el Calc. Això serà, sens dubte, un altre repte d'aquesta PAC 3.

diumenge, 18 de novembre de 2012

Propostes de millora

En aquest moment del projecte estem acabant la primera PAC, tot i que encara ens queden algunes coses per acabar de polir.

Fins ara, la veritat es que el procés ha estat feixuc, i cansat. Tot i que hi hem posat moltes ganes, els petits entrebancs que hem anat trobant en enfrontar-nos amb les noves tecnologies, han fet, i estan fent, que la feina se'ns endarrereixi i, en alguns moments no haguem pogut avançar tant depressa com voldríem.

Ens manca, encara, aprenentatge per a coordinar-nos millor en la repartició de les tasques a fer, i establir terminis interns de grup clars per a acabar aquestes tasques.

Així doncs, ens queden molts aspectes per polir, però mica en mica ho aconseguirem. Són sobretot els següents:

- el treball en equip (ens manca millorar la comunicació entre nosaltres, sobretot pel que fa a la repartició de tasques).
- la comunicació a la xarxa (sobretot en la presa de decisions, encara no hem aconseguit que sigui àgil).
- la planificació (hem d'aprendre a seguir la planificació de manera més estricta).
- la tecnologia digital (encara ens estem habituant als nous programes).

Sí que estem tenint una actitud digital cívica, i estem cercant i organitzant la informació de manera eficient.

Malgrat tots els entrebancs, estem optimistes. Ens queda un camí ben llarg però, malgrat la boira cal... caminar!

Grup Obrigado


dijous, 15 de novembre de 2012

Actitud digital cívica

Hem iniciat uns estudis on l'aprenentatge es fa de manera virtual, i ara comencem una assignatura on las tasca principal serà treballar amb les eines específiques que aquest món virtual, la xarxa, ens ofereix. Interactuarem amb els companys i amb la informació, no cara a cara, sino a través de l'ordinador, i això farà que aquest es converteixi en la nostra principal eina de treball.

El·laborar un projecte a través de la xarxa, implica utilitzar eines que desconeixiem, con el Zotero o d'altres recursos com els blogs, que alguns companys coneixien més, d'altres menys. Aquí ja hi va entrar, doncs, el concepte d'actitud digital cívica, en la necessitat d'ajudar-nos per entrar en aquest entorn que, d'entrada, se'ns presenta com desconegut i, en certa manera, una miqueta hostil.

L'actitud digital cívica va fer-se palesa també en el debat que vam tenir sobre quin tipus de programa utilitzar com a processador de textos per a el·laborar el nostre projecte. Vam decidir utilitzar un processador obert d'ús lliure, l'Open office, per fomentar els hàbits sostenibles.

Un altre aspecte que pensem que cal tenir en compte, per tenir una actitud digital cívica, és com es fa la gestió de la informació digital. Pensem que, tot i que tota la informació que anem trobant o generant està a la xarxa (al nostre arxiu de fitxers, al Zotero, al Blog, i futurament a la Wiki), és important tenir tota aquesta informació guardada a través d'altres mitjans, com discos durs externs o unitat de memòria flaix USB.

Un altre aspecte que hem estat debatent al grup ha estat el relacionat amb quin tipus de fonts utilitzarem en el nostre treball. Tal com veiem al material de l'assignatura @ctitud digit@l és molt important reflexionar sobre quin ús fem dels continguts que hi ha a la xarxa, sobre els drets que tenen aquests continguts, i especificar sempre l'origen i autoria dels materials que utilitzem.Publicat en nom de la Raquel

dimecres, 14 de novembre de 2012

Treball en equip

Sens cap dubte, el grup obrigado, fins ara, ha sabut treballar en equip, i açò és resultat de moltes coses, entre elles, sens dubte, de l'adopció d'uns acords inicials ben treballats.

Els acords inicials han estat interioritzats per tots nosaltres i s'han convertit en un punt de referència per a la conducta individual de cadascú quan ens posem a treballar tots junts. Ens connectem tots els dies de forma habitual, excepte en ocasions puntuals en les quals solem avisar; treballem de manera asincrònica, amb més lentitud però més segurs (no vull pensar com hauria quedat l'embolic del blog si ho haguérem fet de forma sincrònica), responem d'una manera suficientment àgil la majoria de les vegades i de moment no hem tingut que encarar cap imprevist que suposara l'activació de la figura del suplent.

Les actituds amb les que estem afrontant el treball són bones, especialment pel que fa al respecte i a l'ajuda. Cadascú deixem en el grup la nostra aportació, sovint en funció de les qualitats o gustos personals. Josep Antoni sol ser un font d'idees i explota per al grup la seua capacitat per a suggerir nous camins, Mar és una organitzadora de naixement  amb una gran capacitat de treball, Raquel ens ofereix la seua capacitat de recapitulació i síntesi que tan necessària és en aquestos processos, i, Josep Manuel sol trobar-se bé desenvolupant els continguts i tirant del fil de l'argumentació.

Però no tot és de color rosa, també hi ha algunes coses que poden millorar-se. El procés de creació i de treball del blog està fent-se més dur del que es preveia, i potser ens ha faltat completar la informació que teniem per a treballar aquesta eina.

  

Informació

En començar l'assignatura, vam llegir als materials que era molt important tenir tota la informació ordenada i vam començar organitzant l'àrea de fitxers.

L'àrea de fixers ha estat, des del começament, un espai que ens ha servit de gran ajuda, doncs podem penjar-hi els documents que anem generant. Vam consensuar quina nomenclatura donaríem als arxius i a les diferents versions dels documents i així sabem en tot moment quina és la darrera versió que tenim.

Fins ara, aquest era l'únic espai en el que compartíem els documents que anàvem generant, per modificar-los quan era necessari, i penjar-los novament a l'àrea de fitxers.

Ara que hem començat a utilitzar el Blog, estem veient que és una altra eina per al tractament de la informació, i ens hi estem habituant. De moment hem estat lluitant per entendre bé com funciona i com s'otorguen permisos als seus autors.

Tenim dos reptes més per endavant. El primer és el Zotero, mitjançant el qual estem aprenent a compartir cerques bibliogràfiques. Pensem que quan el dominem serà una eina fantàstica, que ens ajudarà a compartir, seleccionar i organitzar tots els materials que hi ha internet sobre el tema del nostre projecte.
L'altre repte que tindrem serà la creació de la nostra wiki, en la qual podrem treballar de manera col.laborativa. Esperem entendre´n bé el funcionament i poder treure´n el màxim profit.
Publicat en nom de la Raquel

dimarts, 13 de novembre de 2012

Comunicació a la xarxa

En començar l'assignatura vam estar debatent entre els membres del grup Obrigado sobre quina seria la freqüència de connexió, com es faria la presa de decisions i com gestionaríem el temps del que disposem. Vam veure que tots anem força curts de temps, i que calia organitzar-nos de tal manera que l'aprofitéssim al màxim i de la manera més eficient possible. Vam arribar a uns acords de comunicació a la xarxa i els vam plasmar al document Acords inicials, que va ser consensuat per tots.

Sobre la freqüència de connexió, al començament vam tenir dificultats en decidir si només treballaríem de forma asíncrona, o si establiríem alguna trobada setmanal sincrònica. Finalment vam decidir provar de tirar endavant el projecte comunicant-nos exclusivament amb connexions asíncrones.

Cada membre del grup es conecta cada dia a la plataforma, o com a màxim cada dos dies. Quan un de nosaltres ha d'absentar-se un dia ho comunica als companys, perquè ho sàpiguen. Generalment utilitzem la bústia per aquests comunicats.

L'espai de debat ha estat una bona eina que utilitzem dia a dia per a la comunicació entre nosaltres. Dins hi tenim les carpetes organitzades per temes, i això ajuda a anar debatent de manera ordenada i ens permet treballar simultàniament diverses parts de les PACs.

Quan hem de prendre alguna decisió important, en parlem a l'espai de debat i posem al títol del missatge "Decisió:...". Així tots sabem que és un tema que tanquem, que deixem com a enllestit.diumenge, 11 de novembre de 2012

La literatura no té patria

Potser l'Odissea nasqués grega; El Tirant lo Blanc, valencià; El Quixot, castellà; l'Ulisses, irlandès; potser aquestes obres, i moltes més, van sortir al món en un lloc determinat i s'abraçaren a ell com fa el nadó amb sa mare als primers anys de vida. Però aquesta no és més que una circumstància accidental, i tan prompte com l'obra literària posa els peus a terra i comença a caminar, travessa totes les fronteres reals i imaginàries per convertir-se ella mateixa en el lloc universal al que tothom pot acudir. 

No hi ha ni literatura francesa ni catalana ni nord-americana ni japonesa ni europea. Només hi ha literatura; el que passa és que aquesta ha de sortir en un lloc i en una llengua en concret, però això, sincerament, no vol dir massa.

En 1827, li deia Goethe a Eckermann: "Cada cop em done més compte que la poesia és un bé comú de la humanitat, que es manifesta en tots els llocs i èpoques.[...] Avui la literatura nacional ja no vol dir gran cosa. Ha arribat l'època de la literatura universal..."    

dissabte, 10 de novembre de 2012

Tecnologia digital

 
El projecte virtual ens permet familiaritzar-nos en l'ús del zotero, un gestor bibliogràfic que ens permet emmagatzemar i compartir  les cerques que haurem de seleccionar per així poder desenvolupar el projecte amb garanties d'èxit. A més a més també ens permet crear i gestionar un blog, fer entrades, treballar en equip, crear diferents usuaris sense tenir un mateix perfil, planificar entrades seguint les directrius de la PAC,etc. Seguidament entrarem en una altre fase de treball en la Pac on tindrem la possibilitat de crear un wikiespai que ens permetrà compartir documents, imatges, videos, presentacions, enllaços i  altres tipus de contiguts d'una manera més àgil que el blog, ja que tots els membres que formem el grup podrem crear, esborrar, modificar contiguts de forma col·laborativa i més immediata que en la dinàmica o ús del blog o de l'espai debat del grup de treball.divendres, 9 de novembre de 2012

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE

Hem el·laborat aquesta planificació intentant que sigui realista, i que ens ajudi a anar organitzant el nostre procés de treball d'una forma eficaç. Hem inclòs alguns dies per imprevistos, per tenir un marge en cas que sorgeixin problemes o dubtes al llarg del desenvolupament del projecte.

A l'hora de fer-la, hem tingut en compte les tasques que pensem que cal realitzar per a poder fer cadascuna de les activitats proposades, les disponibilitats horàries de cada membre del grup, així com els coneixements de cadascú. D'aquesta manera hem anat organitzant els rols de cada membre del grup, així com la temporització.
Hem estat debatent sobre quin programa usar per a fer la planificació i finalment hem decidit utilitzar l'Open Office. Ens ha semblat que tindríem molts coneixements nous per a absorvir a l'assignatura, i hem pensat que utilitzar un programa específic que encara no coneixem, ens generaria una dificultat inicial afegida que en aquesta primera fase ens costa d'assumir.

A partir de la creació del blog, ens serà més àgil treballar els documents, ja que a partir de les entrades que fem a l'apartat esborrany podrem anar fent les nostres aportacions, fins que entre tots decidim la seva publicació.  
https://www.dropbox.com/sh/le1mtl91ulsdowh/4767Ij5Xlg/Planificaci%C3%B3.pdf

dimarts, 6 de novembre de 2012

La literatura en perill

La literatura pot fer món. Ens pot estendre la mà quan estem profundament deprimits, conduir-nos cap als éssers humans que ens envolten, fer-nos entendre millor el món i ajudar-nos a viure. No és que sigui només una técnica de curació de l'ànima, però pot  des de dintre transformar-nos a tots com a simple revelació del món.
En aquest sentit , l'obra de Todorov "La literatura en peligro", conclou en  l'encreuament psicològic més rotund de tot racionalisme literari , i ens ofereix com a resposta una interpretació literària de caire místic, és a dir, la d'una retòrica de les emocions de la lectura.

diumenge, 4 de novembre de 2012

OBJECTIUS I CRITERIS DE CERCA

Tema del projecte: Anàlisi de l'opinió i obra de quatre escriptors emigrats que cerquen uns trets literaris específicament europeus.

Explicació del tema del projecte: La idea és recollir l'opinió d'uns escriptors que han creuat la frontera cultural que separa el món europeu del no europeu, amb la intenció d'obtenir alguna resposta d'ells que han viscut de primera mà el bot cultural. Experts en la creació de literatura i dotats d'eixa clarividència que sol acompanyar als literats, ens contaran les seues opinions autoritzades i/o trobarem en les seues obres, la postura que ells han adoptat sobre aquesta qüestió que ara ens preocupa: si, analitzada una obra, aquesta té uns trets literàris que podem pensar que són europeus. En altres paraules, del que es tracta és de preguntar a alguna gent que s'ha enfrontat a aquesta qüestió en la seua vida i en la seua obra, i veure quina resposta han donat: potser tots la mateixa, potser diverses, potser no hi ha resposta.

Podeu consultar aquí els nostres objectius i criteris de cerca.

PLANIFICACIÓ

Hem el·laborat aquesta planificació intentant que sigui realista, i que ens ajudi a anar organitzant el nostre procés de treball d'una forma eficaç. Hem inclòs alguns dies per imprevistos, per tenir un marge en cas que sorgeixin problemes o dubtes al llarg del desenvolupament del projecte.

A l'hora de fer-la, hem tingut en compte les tasques que pensem que cal realitzar per a poder fer cadascuna de les activitats proposades, les disponibilitats horàries de cada membre del grup, així com els coneixements de cadascú. D'aquesta manera hem anat organitzant els rols de cada membre del grup, així com la temporització.
Hem estat debatent sobre quin programa usar per a fer la planificació i finalment hem decidit utilitzar l'Open Office. Ens ha semblat que tindríem molts coneixements nous per a absorvir a l'assignatura, i hem pensat que utilitzar un programa específic que encara no coneixem, ens generaria una dificultat inicial afegida que en aquesta primera fase ens costa d'assumir.

A partir de la creació del blog, ens serà més àgil treballar els documents, ja que a partir de les entrades que fem a l'apartat esborrany podrem anar fent les nostres aportacions, fins que entre tots decidim la seva publicació.  

ACORDS


- Freqüència de connexió:
Intentar una connexió diària o a cada 2 dies com a màxim. Decidim realitzar el treball de manera assíncrona, cadascú es connectarà quan li vagi millor.
De manera puntual, el coordinador de cada PAC podrà convocar reunions sincròniques uns dies abans de l’entrega, per acabar de consensuar algun tema que no s’hagi pogut enllestir a l’àrea de debat.

- Freqüència per a respondre els missatges:
Intentarem ser el màxim d'àgils possible davant de qualsevol pregunta exposada per qualsevol membre del grup, ja que per ell pot ser de rellevant importància per continuar treballant.

- Imprevistos:
Qualsevol canvi o contratemps que pugui sorguir un cop pactats tots aquests punt s'ha de comunicar al Grup de Treball, i més si es tracta d'una absència de varis dies. Si no es comuniqués, podria considerar-se una falta greu que comportaria un perjudici per als companys i en definitiva una pèrdua de confiança.
En el cas que algun company avisi que no pot realitzar les seves tasques per algun motiu, el coordinador avisarà al suplent, i aquest se´n farà càrrec.

- Com s´actua en el cas que algú desaparegui molts dies seguits sense saber-ne el motiu o no s´impliqui prou en l´activitat o l´abandoni a la meitat:
Davant de qualsevol adversitat personal, mantenir la calma, comentar el problema entre tots. Intentar resoldre el problema de la forma més humana possible, i si la qüestió per part nostra resulta impossible de resoldre, comunicar-li tot seguit al Jordi Ros.

La Raquel ja avisa que entre finals d´octubre i principis de novembre estarà una setmana absent. La resta del grup ens comprometem a anar tirant endavant amb el projecte sense ella aquests dies. La Mar assumirà, durant aquest periode, les tasques que hagi de fer la Raquel.

- Actituds fonamentals que hem de tenir en el treball en equip en entorns virtuals:
Ni més mi menys, a part de les que ja hem analitzant del Pla Docent, les que estem oferint en aquesta primera fase. Tot i que hem de millorar la dinàmica de treball, degut a que estem en el periode inicial, existeix una correspondència mútua de tots els valors: respecte, transparència, consideració, etc. Tot el demés ho millorarem amb l'experiència.

Si voleu, podeu consultar els nostre document d'acords.
 

dissabte, 3 de novembre de 2012

Podem parlar de literatura europea?

Memòria remota de la llengua


Tal com explica Konuk Blasing, "cada vegada que un poeta escriu un poema líric, amb els sons del seu text està invocant i convocant la memòria més remota i originària de la llengua que guarda la humanitat". Idea posada de manifest ja que per Charles Baudelaire el 1861 en un article sobre Theódore de Banville: Qualsevol mode líric de la nostra ànima ens obliga a considerar les coses no pas en el seu aspecte particular, excepcional, sinó en els seus trets principals, generals ,universals. És aquesta consideració la que serveix per explicar la comoditat i la bellesa que el poeta ( Agustí Bartra), troba en les mitologies. La mitologia és un diccionari de jeroglífics vius, de jeroglífics coneguts per tothom.

Podem començar doncs a desvetllar mites i, parlar de literatura europea. Per cert la mitologia també és literatura europea?