dimarts, 25 de desembre de 2012

Planificació i gestió del projecte

En aquesta darrera fase del projecte, la planificació i gestió s'han centrat en acabar de polir totes aquelles qüestions que ens ha esmentat en Jordi Ros.

La coordinació l'ha assumit una companya que havia estat ausent durant un temps, per motius sobradament justificats, que tots coneixíem. Això ha fet que, per ella, fos una mica feixuc "aterrar", posar-se al dia de com anava el projecte i alhora coordinar-nos com a equip. D'altra banda, les dates no han ajudat gaire, perquè un dels companys té el pic de feina de tot l'any en aquesta època, i jo estic fent una mudança. Però mica en mica tot s'ha anat posant a lloc i amb l'ajuda de tots els companys, hem anat avançant.

Molts dels aspectes sobre els que estem treballant aquests dies són qüestions més formals, perquè el nostre projecte sigui presentat com cal, amb un aspecte polit i el rigor d'un treball universitari. Estem acabant d'afegir, per exemple, algunes referències a peu de pàgina que ens mancaven; també estem especificant més al Zotero l'estratègia i el procés de cerca que vam utilitzar.

Ara ens restarà, doncs, acabar de polir alguns elements, presentar i defensar el projecte, i després fer una anàlisi crítica d'un dels projectes (individualment).

dilluns, 24 de desembre de 2012

Tecnologia digital

Sens dubte, a hores d'ara, els membres del grup podem dir que ja hem assolit un bon grapat de competències en l'ús de la tecnologia digital gràcies a l'aprenentatge intensiu que hem anat fent amb la construcció i manteniment d'un bloc, amb la instal·lació d'un gestor bibliogràfic com Zotero i el treball dins d'ell, amb la redacció d'un projecte de continguts en una wiki i amb l'ús d'altres eines com el correu electrònic, fulles de càlcul (Excel o Calc), etc.

Però, al menys per a mi, encara hi ha molt de treball per a fer. La viquipèdia diu sobre les TIC que "aquestes noves tecnologies són immaterials, ja que la matèria principal és la informació; permeten la interconnexió i la interactivitat; són instantànies; tenen elevats paràmetres d'imatge i so". Potser influïts per aquesta immaterialitat que l'aprenentatge de competències en l'ús de les noves tecnològiques, és fa pas a pas, molt esplai i invertint una important quantitat de temps. Per això un té la sensació de què, si bé s'ha recorregut molt en l'aprenentatge en aquest món de les noves tecnologies, encara hi ha un llarg camí per recorre si un vol dominar, i fins i tot gaudir, la tecnologia digital.  

diumenge, 23 de desembre de 2012

Comunicació a la xarxa

A mesura que hem anat avançant en les fases, la comunicació asincrònica ha anat assolint-se i ha anat baixant la xifra de missatges que els components del grup ens hem anat creuant. La comunicació asincrònica ha estat tot un èxit: cada vegada hem necessitat menys missatges per fer dur endavant las tasques i això vol dir que l'eficàcia comunicativa també ha augmentat.

Pel que fa a les estratègies de comunicació que el nostre bloc ha desenvolupat per tal de que fóra un lloc de conversa comunitari, cal destacar que el tractament de diari de treball en el qual els membres del grup han anat redactant les entrades conforme les exigències de cada fase ha proporcionat una actualització freqüent de continguts del bloc. També els trets d'estil de la redacció dels textos han jugat en favor del dinamisme del bloc: els textos son breus, solen ésser oberts i faciliten l'apertura de debats, i, a més a més, la correcció normativa i ortogràfica d'ells li dona al bloc certa credibilitat. 

Aquest és un bloc obert, ja que, a més de tenir activitat el sistema de comentaris i de fer-lo servir (encara que podríem haver fer un nombre major d'entrades de comentaris), els membres del grup disposem de les dates del coordinador del bloc per tal de modificar-lo, a més de les adreces electròniques de tots els membres per si volem fer-nos alguna observació entre membres que no caiga en l'espai comú del bloc. Si bé en un principi l'ús de l'hipertext fou molt escàs, ha anat augmentant l'inclusió d'enllaços als textos a mesura que els membres del grup anàvem afermant-nos en l'ús d'aquesta eina comunicativa.    dissabte, 22 de desembre de 2012

Informació

Una vegada decidit entre tots el membres del grup la possibilitat de mantindre o realitzar els canvis que hem considerat necessaris en l'estructura del wiki  i, tenint en compte el paradigma de la seva redacció en comú, la comunicació serà el millor mecanisme per continuar en la millora dels continguts del nostre projecte durant aquesta última fase de l'assignatura.
Per aquest motiu som conscients de la importància comunicativa que ha d'existir en tot moment per afrontar amb èxit la millora en qüestió de navegació, agilitat de menús (índex) i sobre tot en l'aspecte que fa referència a assenyalar amb claredat les fonts d'informació utilitzades per descartar qualsevol relació de plagi.


A través d'aquesta dinàmica ( la que ha existit durant totes les fases del nostre treball), i  davant la proximitat del lliurament definitiu del projecte final intentarem planificar amb la millor voluntat les fases que resten en grup. És a dir la Fase I, on hem de fer la "Presentació del Projecte" i la Fase III, última activitat de grup amb la posterior " Defensa del Projecte".

divendres, 21 de desembre de 2012

Treball en equip

Seguim amb el treball en equip d'una manera molt cooperativa. Sembla que ens hem anat coneixent i complementant tots a l'una. 

Per la meva banda tinc molt que agrair a la resta de membres del grup. Degut a causes personals m'he hagut d'absentar alguns dies. La feina ha estat immillorable i se m'ha tingut en compte en tot moment. Com a conseqüència he pogut tirar endavant com a membre del grup sense ser-hi present durant un periode una mica més llarg del previst. 

D'aquest fet se'n deriva que he tingut més dificultats per seguir el ritme del grup i alhora el grup també ha tingut més càrrega de treball. Tot i haver designat prèviament un suplent per a la meva anunciada absència, el grup en general s'ha hagut d'esforçar més del previst per traure endavant una part que realment no era just que els tocara a la resta.

S'ha de destacar l'ajuda rebuda per part de tots quan algun membre té alguna dificultat o problema i la resolució d'obstacles conjuntament. A banda de l'ajuda, també cal esmentar el respecte, compromís i constància, que segueixen sent puntals importants sense els quals se'ns faria tot molt més costa amunt.

dijous, 20 de desembre de 2012

Actitud digital cívica

Estem entrant de ple en la darrera PAC de l'assignatura, en la qual acabarem definitivament el projecte, i el blog continua acompanyant-nos en la nostra reflexió sobre tots els aspectes que l'envolten.
 
L'actitud digital cívica continua sent quelcom que intentem tenir molt present i ara, potser més que mai, hi ha un aspecte al qual cal prestar una especial atenció: com fer les cites bibliogràfiques dels materials que utilitzem.
 
Tal com va explicar-nos en Jordi, la correcta citació de les fonts ens duran a fer un treball ben documentat, i a fugir del plagi. En aquest sentit, seguirem les convencions usades en la cita de referències bibligràfiques a la UOC, que segueixen la Norma ISO-690.

 
El fet d'analitzar correctament la informació que trobem, estructurar-la, presentar-la de forma coherent, i citar-la bé, demostra una actitud cívica que volem seguir, ja que és una forma de respectar el treball i esforç fet previament per uns determinats autors.
 
Tal com vam veure al document @ctitud digit@l, plagiar continguts és antisocial, incívic i inútil, i pretenem fugir-ne.

divendres, 7 de desembre de 2012

Propostes de millora

En aquesta tercera fase ha estat molt fàcil el treball al blog. La confecció de les entrades, tant particulars com a nom del grup, la creació d'enllaços, etc. són tasques que s'han anat desenvolupant sense majors problemes. Però si bé, en l'anterior fase, la major part de les dificultats van estar relacionades amb l'aprenentatge i ús dels mecanismes del blog, en aquesta fase les dificultats s'han concentrat en els continguts de la wiki.  

La confecció i la lectura dels resums de les cerques que havíem triat per a la confecció del projecte ens va proporcionar una visió global dels continguts de què disposàvem per poder omplir la wiki. A més a més, açò també ens va permetre decidir sobre si era necessari modificar la estructura de la wiki que havíem fet a la fase 2, però com que ningú va proposar cap canvi, l'estructura definitiva de la wiki va ésser la mateixa que la que hi havia. Les dificultats vingueren en el següent pas: omplir els apartats i subapartats de la wiki.

L'aspecte que més hem de millorar és el de la coherència interna del discurs que, apartat a apartat, va apareixent a la wiki. No es tracta de copiar i pegar, ni d'omplir per omplir, ni de col·locar un text pseudo-coherent que no estiga enllaçat amb el que s'ha dit abans i el que es diu després. Però en qualsevol cas, el treball col·laboratiu ens està ajudant i ens ajudarà a donar-li solució a aquest problema. Hi haurà que fer una revisió global de la wiki i canviar allò que sembla no ser coherent.

La resta d'aspectes a treballar de la wiki sembla que han funcionat prou bé: s'ha treballat bé la facilitat i claredat informativa, s'ha fet ús dels hipervincles, de la navegació hipertextual, s'han col·locat imatges, s'han citat les fonts correctament, s'ha parlat de no caure en el plagi i s'han emprat diversos formats de font. També ens està costant una mica el ajustar-nos al límit de les 4000 paraules, però sens dubte acomplirem aquest objectiu.

Crec que el funcionament del grup ha millorat respecte de les anteriors fases, encara que les circumstàncies personals d'alguns membres han fet que la seua participació haja baixat, i que treballem millor com a grup. A més a més, el projecte evoluciona a bon ritme i sembla que en aquesta fase no tendrem les preses d'última hora que vam tenir en l'anterior fase. 


Publicat pel Grup Obrigado

diumenge, 2 de desembre de 2012

Treball en equip

En la PAC 3 les nostres tasques estan concentrades en analitzar i fer el tractament de la informació digital, així com presentar-la de manera adequada a la nostra wiki. Ara ja comencem a estar més coordinats en el treball en equip, i això ens permet anar treballant amb més tranquil·litat i de manera més eficaç.

Estem intentant ajudar-nos per compensar, alhora, l'ausència temporal d'una companya, i ho estem fent de manera satisfactòria. Això ha anat, doncs, enfortint l'equip i mostrant que som capaços de tirar endavant i d'equilibrar les nostres forces quan és necessari. Així doncs, pensem que el treball en equip s'ha anat reforçant en aquesta tercera PAC.

Anem complint els acords que ens vam marcar, i estem aprenent a respectar els temps de cada company. Ara, potser més que en cap altre moment, el treball en equip és fonamental ja que la nostra eina principipal per avançar en el projecte, es basa en una bona feina col·laborativa.

Publicat per la Raquel

dissabte, 1 de desembre de 2012

Actitud digital cívica

Les actituds de la gent del grup, de la Raquel, la Mar, el Josep Antoni i el Josep Manuel, en la redacció dels missatges dels correus electrònics, de les entrades del blog i dels apartats de la wiki, estan essent, en general, correctes i cíviques, al menys fins el què s'ha fet fins ara, i segur que continuarà en el futur i es reflectirà en el producte final del projecte.

La correcta citació de les fonts emprades ens allunya del plagi, i a banda de les advertències que Jordi Ros ens ha fet, hi ha que dir que tots els membres del col·lectiu "obrigado" som molt conscients d'elles i que treballarem per dur-les a la pràctica. Potser, com que tenim limitat el nombre de paraules que podem fer servir a la wiki, hi haurà que acordar un sistema de citació breu que no ens menge massa paraules.

M'agradaria subratllar el fet que la nostra comunicació, la d'entre els membres del grup, està sent molt efectiva i molt sostenible. L'efectivitat es deriva d'escriure bé els missatges i els textos, de definir-los bé amb els temes i assumptes, i, d'identificar-los bé amb la signatura de qui és l'autor. La sostenibilitat de la comunicació va molt lligada a les bones pràctiques en l'enviament de fitxers adjunts, i, nosaltres solem seguir la majoria d'aquestes en la major part de les nostres comunicacions.

Però no tot és de color rosa: es pot millorar. Potser podríem fer un ús més intensiu de l'enllaç d'hipertext al blog, potser a vegades no refem el tema del missatge en els debats, potser hi ha aspectes que se'ns escapen. Però estem aprenent, i sens dubte, els defectes els anirem superant.Publicat per Raquel