dijous, 29 de novembre de 2012

Planificació i gestió del projecte

Si bé es cert que el final de la segona fase va ésser prou intens i que l'allargament del plaç d'entrega de la PAC es va fer necessari, els objectius, al menys en un important percentatge, es van complir. Però, com que no podem pensar en nous allargaments dels terminis d'entrega ni ens convé suportar de nou l'estrès de l'acumulació de tasques en els dies finals, caldrà fer un seguiment més acurat de la planificació marcada des d'un principi. 

El coordinador és qui tindrà la responsabilitat de fer eixe seguiment i, en cas d'ésser necessari, proposar una revisió de la planificació o acceptar la proposta d'un company en el mateix sentit. 

Respecte a la planificació de la tercera fase és possible que haja que adaptar-la a les nova circumstància del treball col·laboratiu, la qual cosa fa pensar en què, en lloc de traslladar a la wiki uns continguts treballats abans en altres àmbits, el què hi haurà que fer és treballar-los a la wiki directament.

La planificació esdevé fonamental en aquesta fase caracteritzada per la gestió i el tractament de la informació, i pel treball col·laboratiu.


dimecres, 28 de novembre de 2012

Informació

Sens dubte, en la fase tercera, la informació va a ser el nucli temàtic. En aquesta fase, a hores d’ara, ja hem analitzat la informació recollida gràcies a les cerques desades a Zotero i hem fet resums de cada text amb les idees principals per tal de poder abastar el volum important d’informació arreplegada i de fer-nos una idea sobre la validesa de la nostra estructura de wiki provisional.

Però queden més tasques per fer. Una vegada decidim la qüestió sobre si mantenir o canviar l’estructura de la wiki, ens quedarà la tasca central d’aquesta fase: la redacció dels continguts de la wiki. La dificultat d’aquest repte s’agreuja més si considerem que aquesta redacció ha de ser col·laborativa i grupal; es a dir, que no val que el membre més dotat per a la confecció de textos s’encarregue d’aquesta feina ni que cadascú faça individualment la seua porció de wiki; es tracta de que tothom ho redacte tot.

Com que la col·laboració és un dels aspectes forts dels membres, segur que, en aquest moment del projecte, el grup se’n reeixirà en aquest repte.


dimarts, 27 de novembre de 2012

Comunicació en la xarxa

Seguim treballant colze a colze, segons el fil o la dinàmica establerta pels membres del grup en els acords inicials.

Considero que en aquest període de l'assignatura hem progresat notablement alhora d'optimitzar els recursos que ens ofereix la comunicació en la xarxa, tot i  no disposar temporalment d'un dels membres del grup, per una causa més que justificada.

La freqüència de connexió continua sent tan asíncronica (utilitzant individualment tots els recursos o eines creats com: Zotero, blog i wiki), com de forma sincrònica, avançant quasi bé a diari en les fites o estratègies de grup, mitjançant els fils de conversa distribuits en els diferents departaments de l'àrea de fitxers.

Intentarem doncs a través d'aquest projecte comú, reforçar vincles i habilitats. Aquest és el nostre repte.

diumenge, 25 de novembre de 2012

Tecnologia digital

En aquesta PAC 3 estem continuem utilitzant les eines que ens van servir per a avançar en el nostre projecte en la fase anterior.

Per una altra banda, ja ens sentim més confiants en l'ús del blog que vam crear, i ens està sent relativament senzill anar-lo utilitzant com a diari de grup. Ara que ja en coneixem més el seu funcionament és més f'acil per tots treballar-hi.

El plat fort d'aquesta PAC és l'ús de la Wiki, ja que és la nostra principal eina de treball per a l'el·laboració del projecte que estem fent. Mica en mica anem descobrint com utilitzar-la correctament i com anar donant-li la forma que volem. Hem après a fer una còpia de seguretat i això ens ha donat confiança, també, i ens ha fet la perdrela por a equivocar-nos.
Encara ens resten, però, algunes qüestions per aprendre, com són l'ús d'algun widget.

Per un altre costat, es proposa que, les persones que vulguem, elaborem un gràfic amb el programa Excel, o bé amb el Calc. Això serà, sens dubte, un altre repte d'aquesta PAC 3.

diumenge, 18 de novembre de 2012

Propostes de millora

En aquest moment del projecte estem acabant la primera PAC, tot i que encara ens queden algunes coses per acabar de polir.

Fins ara, la veritat es que el procés ha estat feixuc, i cansat. Tot i que hi hem posat moltes ganes, els petits entrebancs que hem anat trobant en enfrontar-nos amb les noves tecnologies, han fet, i estan fent, que la feina se'ns endarrereixi i, en alguns moments no haguem pogut avançar tant depressa com voldríem.

Ens manca, encara, aprenentatge per a coordinar-nos millor en la repartició de les tasques a fer, i establir terminis interns de grup clars per a acabar aquestes tasques.

Així doncs, ens queden molts aspectes per polir, però mica en mica ho aconseguirem. Són sobretot els següents:

- el treball en equip (ens manca millorar la comunicació entre nosaltres, sobretot pel que fa a la repartició de tasques).
- la comunicació a la xarxa (sobretot en la presa de decisions, encara no hem aconseguit que sigui àgil).
- la planificació (hem d'aprendre a seguir la planificació de manera més estricta).
- la tecnologia digital (encara ens estem habituant als nous programes).

Sí que estem tenint una actitud digital cívica, i estem cercant i organitzant la informació de manera eficient.

Malgrat tots els entrebancs, estem optimistes. Ens queda un camí ben llarg però, malgrat la boira cal... caminar!

Grup Obrigado


dijous, 15 de novembre de 2012

Actitud digital cívica

Hem iniciat uns estudis on l'aprenentatge es fa de manera virtual, i ara comencem una assignatura on las tasca principal serà treballar amb les eines específiques que aquest món virtual, la xarxa, ens ofereix. Interactuarem amb els companys i amb la informació, no cara a cara, sino a través de l'ordinador, i això farà que aquest es converteixi en la nostra principal eina de treball.

El·laborar un projecte a través de la xarxa, implica utilitzar eines que desconeixiem, con el Zotero o d'altres recursos com els blogs, que alguns companys coneixien més, d'altres menys. Aquí ja hi va entrar, doncs, el concepte d'actitud digital cívica, en la necessitat d'ajudar-nos per entrar en aquest entorn que, d'entrada, se'ns presenta com desconegut i, en certa manera, una miqueta hostil.

L'actitud digital cívica va fer-se palesa també en el debat que vam tenir sobre quin tipus de programa utilitzar com a processador de textos per a el·laborar el nostre projecte. Vam decidir utilitzar un processador obert d'ús lliure, l'Open office, per fomentar els hàbits sostenibles.

Un altre aspecte que pensem que cal tenir en compte, per tenir una actitud digital cívica, és com es fa la gestió de la informació digital. Pensem que, tot i que tota la informació que anem trobant o generant està a la xarxa (al nostre arxiu de fitxers, al Zotero, al Blog, i futurament a la Wiki), és important tenir tota aquesta informació guardada a través d'altres mitjans, com discos durs externs o unitat de memòria flaix USB.

Un altre aspecte que hem estat debatent al grup ha estat el relacionat amb quin tipus de fonts utilitzarem en el nostre treball. Tal com veiem al material de l'assignatura @ctitud digit@l és molt important reflexionar sobre quin ús fem dels continguts que hi ha a la xarxa, sobre els drets que tenen aquests continguts, i especificar sempre l'origen i autoria dels materials que utilitzem.Publicat en nom de la Raquel

dimecres, 14 de novembre de 2012

Treball en equip

Sens cap dubte, el grup obrigado, fins ara, ha sabut treballar en equip, i açò és resultat de moltes coses, entre elles, sens dubte, de l'adopció d'uns acords inicials ben treballats.

Els acords inicials han estat interioritzats per tots nosaltres i s'han convertit en un punt de referència per a la conducta individual de cadascú quan ens posem a treballar tots junts. Ens connectem tots els dies de forma habitual, excepte en ocasions puntuals en les quals solem avisar; treballem de manera asincrònica, amb més lentitud però més segurs (no vull pensar com hauria quedat l'embolic del blog si ho haguérem fet de forma sincrònica), responem d'una manera suficientment àgil la majoria de les vegades i de moment no hem tingut que encarar cap imprevist que suposara l'activació de la figura del suplent.

Les actituds amb les que estem afrontant el treball són bones, especialment pel que fa al respecte i a l'ajuda. Cadascú deixem en el grup la nostra aportació, sovint en funció de les qualitats o gustos personals. Josep Antoni sol ser un font d'idees i explota per al grup la seua capacitat per a suggerir nous camins, Mar és una organitzadora de naixement  amb una gran capacitat de treball, Raquel ens ofereix la seua capacitat de recapitulació i síntesi que tan necessària és en aquestos processos, i, Josep Manuel sol trobar-se bé desenvolupant els continguts i tirant del fil de l'argumentació.

Però no tot és de color rosa, també hi ha algunes coses que poden millorar-se. El procés de creació i de treball del blog està fent-se més dur del que es preveia, i potser ens ha faltat completar la informació que teniem per a treballar aquesta eina.

  

Informació

En començar l'assignatura, vam llegir als materials que era molt important tenir tota la informació ordenada i vam començar organitzant l'àrea de fitxers.

L'àrea de fixers ha estat, des del começament, un espai que ens ha servit de gran ajuda, doncs podem penjar-hi els documents que anem generant. Vam consensuar quina nomenclatura donaríem als arxius i a les diferents versions dels documents i així sabem en tot moment quina és la darrera versió que tenim.

Fins ara, aquest era l'únic espai en el que compartíem els documents que anàvem generant, per modificar-los quan era necessari, i penjar-los novament a l'àrea de fitxers.

Ara que hem començat a utilitzar el Blog, estem veient que és una altra eina per al tractament de la informació, i ens hi estem habituant. De moment hem estat lluitant per entendre bé com funciona i com s'otorguen permisos als seus autors.

Tenim dos reptes més per endavant. El primer és el Zotero, mitjançant el qual estem aprenent a compartir cerques bibliogràfiques. Pensem que quan el dominem serà una eina fantàstica, que ens ajudarà a compartir, seleccionar i organitzar tots els materials que hi ha internet sobre el tema del nostre projecte.
L'altre repte que tindrem serà la creació de la nostra wiki, en la qual podrem treballar de manera col.laborativa. Esperem entendre´n bé el funcionament i poder treure´n el màxim profit.
Publicat en nom de la Raquel

dimarts, 13 de novembre de 2012

Comunicació a la xarxa

En començar l'assignatura vam estar debatent entre els membres del grup Obrigado sobre quina seria la freqüència de connexió, com es faria la presa de decisions i com gestionaríem el temps del que disposem. Vam veure que tots anem força curts de temps, i que calia organitzar-nos de tal manera que l'aprofitéssim al màxim i de la manera més eficient possible. Vam arribar a uns acords de comunicació a la xarxa i els vam plasmar al document Acords inicials, que va ser consensuat per tots.

Sobre la freqüència de connexió, al començament vam tenir dificultats en decidir si només treballaríem de forma asíncrona, o si establiríem alguna trobada setmanal sincrònica. Finalment vam decidir provar de tirar endavant el projecte comunicant-nos exclusivament amb connexions asíncrones.

Cada membre del grup es conecta cada dia a la plataforma, o com a màxim cada dos dies. Quan un de nosaltres ha d'absentar-se un dia ho comunica als companys, perquè ho sàpiguen. Generalment utilitzem la bústia per aquests comunicats.

L'espai de debat ha estat una bona eina que utilitzem dia a dia per a la comunicació entre nosaltres. Dins hi tenim les carpetes organitzades per temes, i això ajuda a anar debatent de manera ordenada i ens permet treballar simultàniament diverses parts de les PACs.

Quan hem de prendre alguna decisió important, en parlem a l'espai de debat i posem al títol del missatge "Decisió:...". Així tots sabem que és un tema que tanquem, que deixem com a enllestit.diumenge, 11 de novembre de 2012

La literatura no té patria

Potser l'Odissea nasqués grega; El Tirant lo Blanc, valencià; El Quixot, castellà; l'Ulisses, irlandès; potser aquestes obres, i moltes més, van sortir al món en un lloc determinat i s'abraçaren a ell com fa el nadó amb sa mare als primers anys de vida. Però aquesta no és més que una circumstància accidental, i tan prompte com l'obra literària posa els peus a terra i comença a caminar, travessa totes les fronteres reals i imaginàries per convertir-se ella mateixa en el lloc universal al que tothom pot acudir. 

No hi ha ni literatura francesa ni catalana ni nord-americana ni japonesa ni europea. Només hi ha literatura; el que passa és que aquesta ha de sortir en un lloc i en una llengua en concret, però això, sincerament, no vol dir massa.

En 1827, li deia Goethe a Eckermann: "Cada cop em done més compte que la poesia és un bé comú de la humanitat, que es manifesta en tots els llocs i èpoques.[...] Avui la literatura nacional ja no vol dir gran cosa. Ha arribat l'època de la literatura universal..."    

dissabte, 10 de novembre de 2012

Tecnologia digital

 
El projecte virtual ens permet familiaritzar-nos en l'ús del zotero, un gestor bibliogràfic que ens permet emmagatzemar i compartir  les cerques que haurem de seleccionar per així poder desenvolupar el projecte amb garanties d'èxit. A més a més també ens permet crear i gestionar un blog, fer entrades, treballar en equip, crear diferents usuaris sense tenir un mateix perfil, planificar entrades seguint les directrius de la PAC,etc. Seguidament entrarem en una altre fase de treball en la Pac on tindrem la possibilitat de crear un wikiespai que ens permetrà compartir documents, imatges, videos, presentacions, enllaços i  altres tipus de contiguts d'una manera més àgil que el blog, ja que tots els membres que formem el grup podrem crear, esborrar, modificar contiguts de forma col·laborativa i més immediata que en la dinàmica o ús del blog o de l'espai debat del grup de treball.divendres, 9 de novembre de 2012

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE

Hem el·laborat aquesta planificació intentant que sigui realista, i que ens ajudi a anar organitzant el nostre procés de treball d'una forma eficaç. Hem inclòs alguns dies per imprevistos, per tenir un marge en cas que sorgeixin problemes o dubtes al llarg del desenvolupament del projecte.

A l'hora de fer-la, hem tingut en compte les tasques que pensem que cal realitzar per a poder fer cadascuna de les activitats proposades, les disponibilitats horàries de cada membre del grup, així com els coneixements de cadascú. D'aquesta manera hem anat organitzant els rols de cada membre del grup, així com la temporització.
Hem estat debatent sobre quin programa usar per a fer la planificació i finalment hem decidit utilitzar l'Open Office. Ens ha semblat que tindríem molts coneixements nous per a absorvir a l'assignatura, i hem pensat que utilitzar un programa específic que encara no coneixem, ens generaria una dificultat inicial afegida que en aquesta primera fase ens costa d'assumir.

A partir de la creació del blog, ens serà més àgil treballar els documents, ja que a partir de les entrades que fem a l'apartat esborrany podrem anar fent les nostres aportacions, fins que entre tots decidim la seva publicació.  
https://www.dropbox.com/sh/le1mtl91ulsdowh/4767Ij5Xlg/Planificaci%C3%B3.pdf

dimarts, 6 de novembre de 2012

La literatura en perill

La literatura pot fer món. Ens pot estendre la mà quan estem profundament deprimits, conduir-nos cap als éssers humans que ens envolten, fer-nos entendre millor el món i ajudar-nos a viure. No és que sigui només una técnica de curació de l'ànima, però pot  des de dintre transformar-nos a tots com a simple revelació del món.
En aquest sentit , l'obra de Todorov "La literatura en peligro", conclou en  l'encreuament psicològic més rotund de tot racionalisme literari , i ens ofereix com a resposta una interpretació literària de caire místic, és a dir, la d'una retòrica de les emocions de la lectura.

diumenge, 4 de novembre de 2012

OBJECTIUS I CRITERIS DE CERCA

Tema del projecte: Anàlisi de l'opinió i obra de quatre escriptors emigrats que cerquen uns trets literaris específicament europeus.

Explicació del tema del projecte: La idea és recollir l'opinió d'uns escriptors que han creuat la frontera cultural que separa el món europeu del no europeu, amb la intenció d'obtenir alguna resposta d'ells que han viscut de primera mà el bot cultural. Experts en la creació de literatura i dotats d'eixa clarividència que sol acompanyar als literats, ens contaran les seues opinions autoritzades i/o trobarem en les seues obres, la postura que ells han adoptat sobre aquesta qüestió que ara ens preocupa: si, analitzada una obra, aquesta té uns trets literàris que podem pensar que són europeus. En altres paraules, del que es tracta és de preguntar a alguna gent que s'ha enfrontat a aquesta qüestió en la seua vida i en la seua obra, i veure quina resposta han donat: potser tots la mateixa, potser diverses, potser no hi ha resposta.

Podeu consultar aquí els nostres objectius i criteris de cerca.

PLANIFICACIÓ

Hem el·laborat aquesta planificació intentant que sigui realista, i que ens ajudi a anar organitzant el nostre procés de treball d'una forma eficaç. Hem inclòs alguns dies per imprevistos, per tenir un marge en cas que sorgeixin problemes o dubtes al llarg del desenvolupament del projecte.

A l'hora de fer-la, hem tingut en compte les tasques que pensem que cal realitzar per a poder fer cadascuna de les activitats proposades, les disponibilitats horàries de cada membre del grup, així com els coneixements de cadascú. D'aquesta manera hem anat organitzant els rols de cada membre del grup, així com la temporització.
Hem estat debatent sobre quin programa usar per a fer la planificació i finalment hem decidit utilitzar l'Open Office. Ens ha semblat que tindríem molts coneixements nous per a absorvir a l'assignatura, i hem pensat que utilitzar un programa específic que encara no coneixem, ens generaria una dificultat inicial afegida que en aquesta primera fase ens costa d'assumir.

A partir de la creació del blog, ens serà més àgil treballar els documents, ja que a partir de les entrades que fem a l'apartat esborrany podrem anar fent les nostres aportacions, fins que entre tots decidim la seva publicació.  

ACORDS


- Freqüència de connexió:
Intentar una connexió diària o a cada 2 dies com a màxim. Decidim realitzar el treball de manera assíncrona, cadascú es connectarà quan li vagi millor.
De manera puntual, el coordinador de cada PAC podrà convocar reunions sincròniques uns dies abans de l’entrega, per acabar de consensuar algun tema que no s’hagi pogut enllestir a l’àrea de debat.

- Freqüència per a respondre els missatges:
Intentarem ser el màxim d'àgils possible davant de qualsevol pregunta exposada per qualsevol membre del grup, ja que per ell pot ser de rellevant importància per continuar treballant.

- Imprevistos:
Qualsevol canvi o contratemps que pugui sorguir un cop pactats tots aquests punt s'ha de comunicar al Grup de Treball, i més si es tracta d'una absència de varis dies. Si no es comuniqués, podria considerar-se una falta greu que comportaria un perjudici per als companys i en definitiva una pèrdua de confiança.
En el cas que algun company avisi que no pot realitzar les seves tasques per algun motiu, el coordinador avisarà al suplent, i aquest se´n farà càrrec.

- Com s´actua en el cas que algú desaparegui molts dies seguits sense saber-ne el motiu o no s´impliqui prou en l´activitat o l´abandoni a la meitat:
Davant de qualsevol adversitat personal, mantenir la calma, comentar el problema entre tots. Intentar resoldre el problema de la forma més humana possible, i si la qüestió per part nostra resulta impossible de resoldre, comunicar-li tot seguit al Jordi Ros.

La Raquel ja avisa que entre finals d´octubre i principis de novembre estarà una setmana absent. La resta del grup ens comprometem a anar tirant endavant amb el projecte sense ella aquests dies. La Mar assumirà, durant aquest periode, les tasques que hagi de fer la Raquel.

- Actituds fonamentals que hem de tenir en el treball en equip en entorns virtuals:
Ni més mi menys, a part de les que ja hem analitzant del Pla Docent, les que estem oferint en aquesta primera fase. Tot i que hem de millorar la dinàmica de treball, degut a que estem en el periode inicial, existeix una correspondència mútua de tots els valors: respecte, transparència, consideració, etc. Tot el demés ho millorarem amb l'experiència.

Si voleu, podeu consultar els nostre document d'acords.
 

dissabte, 3 de novembre de 2012

Podem parlar de literatura europea?

Memòria remota de la llengua


Tal com explica Konuk Blasing, "cada vegada que un poeta escriu un poema líric, amb els sons del seu text està invocant i convocant la memòria més remota i originària de la llengua que guarda la humanitat". Idea posada de manifest ja que per Charles Baudelaire el 1861 en un article sobre Theódore de Banville: Qualsevol mode líric de la nostra ànima ens obliga a considerar les coses no pas en el seu aspecte particular, excepcional, sinó en els seus trets principals, generals ,universals. És aquesta consideració la que serveix per explicar la comoditat i la bellesa que el poeta ( Agustí Bartra), troba en les mitologies. La mitologia és un diccionari de jeroglífics vius, de jeroglífics coneguts per tothom.

Podem començar doncs a desvetllar mites i, parlar de literatura europea. Per cert la mitologia també és literatura europea?