divendres, 7 de desembre de 2012

Propostes de millora

En aquesta tercera fase ha estat molt fàcil el treball al blog. La confecció de les entrades, tant particulars com a nom del grup, la creació d'enllaços, etc. són tasques que s'han anat desenvolupant sense majors problemes. Però si bé, en l'anterior fase, la major part de les dificultats van estar relacionades amb l'aprenentatge i ús dels mecanismes del blog, en aquesta fase les dificultats s'han concentrat en els continguts de la wiki.  

La confecció i la lectura dels resums de les cerques que havíem triat per a la confecció del projecte ens va proporcionar una visió global dels continguts de què disposàvem per poder omplir la wiki. A més a més, açò també ens va permetre decidir sobre si era necessari modificar la estructura de la wiki que havíem fet a la fase 2, però com que ningú va proposar cap canvi, l'estructura definitiva de la wiki va ésser la mateixa que la que hi havia. Les dificultats vingueren en el següent pas: omplir els apartats i subapartats de la wiki.

L'aspecte que més hem de millorar és el de la coherència interna del discurs que, apartat a apartat, va apareixent a la wiki. No es tracta de copiar i pegar, ni d'omplir per omplir, ni de col·locar un text pseudo-coherent que no estiga enllaçat amb el que s'ha dit abans i el que es diu després. Però en qualsevol cas, el treball col·laboratiu ens està ajudant i ens ajudarà a donar-li solució a aquest problema. Hi haurà que fer una revisió global de la wiki i canviar allò que sembla no ser coherent.

La resta d'aspectes a treballar de la wiki sembla que han funcionat prou bé: s'ha treballat bé la facilitat i claredat informativa, s'ha fet ús dels hipervincles, de la navegació hipertextual, s'han col·locat imatges, s'han citat les fonts correctament, s'ha parlat de no caure en el plagi i s'han emprat diversos formats de font. També ens està costant una mica el ajustar-nos al límit de les 4000 paraules, però sens dubte acomplirem aquest objectiu.

Crec que el funcionament del grup ha millorat respecte de les anteriors fases, encara que les circumstàncies personals d'alguns membres han fet que la seua participació haja baixat, i que treballem millor com a grup. A més a més, el projecte evoluciona a bon ritme i sembla que en aquesta fase no tendrem les preses d'última hora que vam tenir en l'anterior fase. 


Publicat pel Grup Obrigado

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada